16 sierpnia 2023

PRACOWNIK PRODUKCJI (ŻYWNOŚĆ) / РАБОЧИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ (ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ)

Miejsce pracy: Częstochowa / Место работы: Ченстохова

 

 

Wymiar godzinowy: Minimum 8 godzin dziennie / Количество раб.часов в день: минимум 8 часов в день
 

 

 

Zakwaterowanie: Częściowo finansuje pracodawca / Проживание: частично финансируется работодателем
 

 

 

Charakter pracy: Produkcja przetworów owocowych / Характер работы: Консервация фруктов
 

 

 

Umowa: minimum na 1 rok / Контракт: минимум на 1 год

 

APLIKUJ / ЗАРЕГЕСТРИРУЙСЯ

 

WRÓĆ / ПОВЕРТАТИСЯ

ZAMÓW PRACOWNIKÓW

SIEDZIBA SPÓŁKI
 

Pracownicy na Czas Sp. z o.o.

ul. Stefana Batorego 24
96-100 Skierniewice

 

ul. Łucka 15
00-842 Warszawa

Tel: 664 28 17 11

NIP: 836 18 73 498

 

ODDZIAŁ SPÓŁKI
 

Pracownicy na Czas Sp. z o.o.
al. Jerozolimskie 144
02-305 Warszawa
biuro 405  - 2 piętro

Tel:
+48 884 057 745

( Viber , WhatsApp )